آسیاب دهنه 85

 

مشخصات فني

واحد

مقدار

اندازه دهنه شاسی

mm

490×840

اندازه دهنه ورودی

mm

350×830

قطر كارگير روتور (با   احتساب تیغهای متحرک)

mm

400

قطر روتور

mm

360

قطر شافت بعد از تراش

mm

117

طول شافت

mm

1336

ارتفاع دستگاه (با   احتساب قلاب)

mm

2450

عرض دستگاه از نمای   روبرو(با احتساب حفاظ تسمه و لنگ)

mm

1440

طول دستگاه از نمای   کنار

mm

1630

ارتفاع خروجی مواد تا   کف (بدون احتساب لرزه گیر)

mm

450

اندازه تیغ های ثابت و   متحرک

mm

20×95×419

ضخامت ستاره ها

mm

50

قطر لنگ و لنگ تسمه

mm

500

عرض لنگ و لنگ تسمه

mm

125

وزن تقریبی لنگ و لنگ   تسمه

Kg

125

وزن تقریبی دستگاه

Kg

1800

زاویه تیغ های ثابت و   متحرک

Angle

50  - M - 70        S

سرعت تقریبی دور روتور

r.p.m

580

کاسه نمد

mm

14 – 110 - 145

بلبرینگ

 

22220

تعداد تیغ های  ثابت - متحرک

Num

4  -  8

الکترو موتور

قدرت موتور

Hp

40

سرعت

r.p.m

1450

قطر فولی موتور

mm

200